ptk

Polskie Towarzystwo KynoterapeutyczneKynoterapeutyczne

PTK
Przejdź do treści

spotkanie z psem

edukacja z psem

terapia z psem
Adres do korespondencji:
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
ul. Rysia 2a
85-809 Bydgoszcz
Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne
powstało w 2006 roku.
Jego głównym celem jest promowanie standardów pracy edukacyjnej i terapeutycznej z psami.

Swoje cele osiągamy poprzez:
  - prowadzenie rejestru kynoterapeutów - wykwalifiikowanych osób posiadających potwierdzone przygotowanie  do pracy z psem
  - egzaminowanie psów terapeutycznych - pies, aby otrzymać licencję psa edukacyjnego lub terapeurycznego, musi zdać egzamin, który prowadzony jest przez komisję posiadającą doświadczenie w pracy z psami (zoopsycholog, treser, kynoterapeuta, który przygotował do pracy co najmniej jednego psa terapeutycznego)
  - prowadzenie rejestru psów terapeutycznych - na naszej stronie znajduje się aktualny wykaz psów posiadających uprawnienia PTK do pracy
  - prowadzenie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych
  - publikacje naukowe
  - organizację obozów szkoleniowch
  - propagowanie kynoterapii jako metody edukacji i pracy z psem
  - współpracę z pkacówkami oświatowymi i wychowawczymi
- współpracę z innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania, a także wspieranie ich.
OSOBY KONTAKTOWE:

Prezes Zarządu:
Hanna Wojciechowska
e-mail: vitajcie@gmail.com
tel. 793 66 99 27

V-ce Prezes Zarządu:
Agnieszka Maćkiewicz
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl

Członek Zarządu:
Magdalena Dach
e-mail: dogonicradosc@wp.pl

Koordynator d.s. szkolenia,
testów i doboru psa:

Hanna Wojciechowska,
e-mail:
vitajcie@gmail.com
tel. 793 66 99 27

Koordynator d.s. organizacji egzaminów Pies Terapeutyczny: Agnieszka Maćkiewicz,
e-mail: agnieszkamackiewicz@op.pl

Koordynaror d.s. organizacyjnych:Magdalena Dach
e-mail: dogonicradosc@wp.pl
Wróć do spisu treści