• Assign Menu from Admin > Appearance > Menus > Manage Locations > Top Navigation

Strona w przebudowie

Polskie Towarzystwo Kynoterapeutyczne powstało w 2006 roku.

Jego głównym celem jest promowanie standardów pracy edukacyjnej i terapeutycznej z psami.

Swoje cele osiągamy poprzez:

 • prowadzenie rejestru kynoterapeutów
 • wykwalifikowanych osób posiadających potwierdzone przygotowanie  do pracy z psem
 • egzaminowanie psów terapeutycznych – pies, aby otrzymać licencję psa edukacyjnego lub terapeutycznego, musi zdać egzamin, który prowadzony jest przez komisję posiadającą doświadczenie w pracy z psami (zoopsycholog, treser, kynoterapeuta, który przygotował do pracy co najmniej jednego psa terapeutycznego)
 • prowadzenie rejestru psów terapeutycznych – na naszej stronie znajduje się aktualny wykaz psów posiadających uprawnienia PTK do pracy
 • prowadzenie szkoleń i kursów kwalifikacyjnych
  – publikacje naukowe
  – organizację obozów szkoleniowych
 • propagowanie kynoterapii jako metody edukacji i pracy z psem
 • współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi
 • współpracę z innymi organizacjami, osobami prawnymi i fizycznymi o podobnych celach działania, a także wspieranie ich.